ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Στοιχεία υπευθύνων εργαστηρίων Πληροφορικής και υπευθύνων e-mails

 

Web Server

Είσοδος Σχολικής μονάδας

 

 

UserId:  Password:

 

 

 

Χρησιμοποιείστε τα UserID και Password που σας έχουν δοθεί απο το EDUNET

 
 
 

Copyright 2009 Mitsionis V